Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar EAH.

Hastanemiz 2007 yılında tüm birimleriyle hizmete girmiş olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimiz tam teşekkülü olarak 2010 yılında aktif olmuş ve asistan eğitimi vermeye başlamıştır.

Nüfus itibariyle bölgesinde yaklaşık 1 milyon insana hizmet vermektedir.  Yatan hasta servisimiz 40 yataklıdır.  Doğumhanemizde 5 travay yatağı ve 6 adette müşahede yatağımız mevcuttur.

Klinik, idari sorumlumuz Doç. Dr. Taner USTA ve eğitim sorumlumuz Prof. Dr. Erdal KAYA yönetiminde 2 başasistan (Uzm. Dr. Şefik Eser Özyürek ve Uzm. Dr. Tolga KARACAN) ve 16 uzmanla çalışmaktadır.

Endometriozis ve Kronik Pelvik Ağrı, Ürojinekoloji, infertilite, Tekrarlayan Düşük,  Ofis Histeroskopi ve Kolposkopi Ünitesi, Genel Jinekoloji ve Obstetrik poliklinikleri ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz.  Endometriozis ve KPA Polikliniğimizde idari sorumlumuz Doç. Dr. Taner USTA olmak üzere 3 Uzman, Ürojinekoloji birimizde aktif olarak 3 uzman ve İnfertilite ve Tekrarlayan Düşük Polikliniğimizde Eğitim sorumlumuz Prof. Dr. Erdal KAYA dahil 4 uzman görev yapmaktadır.

Kliniğimizde ağırlıklı olarak minimal invazif cerrahi (Laparoskopik / 3 Boyutlu Laparoskopi / Robotik Cerrahi) olmak üzere Ürojinekolojik, Onkolojik ve Reprodüktif Cerrahi genel jinekolojik ameliyatlar yapılmaktadır. Aylık ortalama poliklinik sayısı 6000-8000 , aylık küçük müdahale sayımız 400-600, aylık ortalama doğum sayımı 300-400, aylık ortalama büyük operasyon sayımız 100-120 hastadır.