Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Pendik EAH

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ilk defa İstanbul-Altunizade’de bulunan bir huzurevi binasının bir kısmı kiralanarak 1985 yılında faaliyete geçmiş, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı da aynı tarihte 2 öğretim üyesi, 1 uzman ve 3 asistan kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. O dönemde 10 jinekoloji ve 5 doğum yatağı olan bir servis ile 1 er jinekoloji ve obstetrik polikliniğiyle birlikte hasta kabulüne başlanmıştır.

Geçen yıllar içerisinde tüm klinik bilimlerin kadroları artmış, öğrenci sayısı fazlalaşmış, bu nedenle  mevcut yerdeki hastane binasının fiziki ve diğer şartları yetersiz kalınca, 2010 yılında İl Özel İdaresi tarafından Pendik-Kaynarca’da inşa edilen 650 yatak kapasiteli yeni hastane binasına taşınılmıştır. Bu tarihten itibaren  klinik içi birtakım ünite ve birimlerin yapılanması gerçekleştirilip eksikler giderildikten sonra Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımız, kadın sağlığına; bilimsel yönden son gelişmeleri takip ederek, güncel tanı ve tedavi yaklaşımları ışığında bu konuda uzman ve yüksek donanıma sahip ekibimizle hizmet vermektedir. Kliniğimizde 12 jinekoloji, 19 obstetrik, 10 doğumhanede olmak üzere toplam 41 yatak mevcuttur.  

Akademik kadro:  Anabilim Dalımızda 3 profesör (2 jnekolojik onkoloji, 1 infertilite-tüp bebek uzmanlık alanı), 2 doçent (1 infertilite-tüp bebek, 1 perinatoloji uzmanlık alanı), 2 yardımcı doçent (1 genel jinekoloji-obstetrik, 1 infertilite-tüp bebek uzmanlık alanı), 2 jnekolojik onkoloji yan dal uzmanlık öğrencisi, 1 ana dal uzmanı, 16 tıpta uzmanlık öğrencisi mevcuttur.

Yıllık hasta sayısı:

  • Poliklinik muayenesi: 50560
  • Genel anestezi verilen ameliyat sayısı: 3822
  • Normal doğum sayısı: 614
  • Sezaryen doğum sayısı: 270

Bölüm öğretim üyeleri ve tüm klinik çalışanları ile genel jinekoloji ve obstetrik alanında aşağıdaki bilim dallarında eğitim ve hizmet verilmektedir:

Jinekolojik Onkoloji:   Kadın genital sisteminin tüm kanser öncülü ve kanser hastalıklarının teşhisi ile bunların mümkün olan çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulanması, alanlarında uzman ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite:  Kısırlık nedeniyle başvuran çiftlerin tanı, tedavi ve takibi , aşılama ve tüp bebek uygulamaları yapılmaktadır.

Yüksek Riskli Gebelikler:  Rutin gebelik takipleri boyunca riskli kabul edilen hastalarımızın yatarak ve ayaktan ayrıntılı takipleri yapılmaktadır

Anabilimdalımız Doğum Ünitesi, Jinekoloji Servisi, Obstetri Servisi, Tüp Bebek Merkezi ve poliklinik ünitelerinden oluşmaktadır. Bu ünitelerde:

Doğum Ünitesi:  Normal ve yüksek riskli gebeliklerin yatarak takipleri yapılmaktadır. Her hastanın ayrı takip edilebileceği tam donanımlı travay odaları mevcuttur. Ünite içerisinde sezaryen operasyonlarının gerçekleştirildiği ayrı bir operasyon odası vardır. Ünitede 24 saat prensibi ile hizmet verilmektedir.

Jinekoloji Servisi:  Ünitemizde operasyon öncesi ve sonrasında hastaların takipleri yapılmaktadır. Yetkin sağlık personeli ile ünitemizde hastaların tedavi ve takipleri 24 saat özenle yapılmaktadır.

Obstetrik Servisi:  Normal ve yüksek riskli gebeler ve doğum sonrası hastalar takip edilmektedir. Yetkin sağlık personeli ile ünitemizde hastaların tedavi ve takipleri 24 saat özenle yapılmaktadır.

Tüp Bebek Merkezi:  Kısırlık nedeniyle başvuran çiftlere merkezimizde tüp bebek uygulamaları uzman ekip tarafından uygulanmaktadır.

Poliklinik Üniteleri:  Genel kadın hastalıkları, Gebe polikliniği, İnfertilite (kısırlık), menopoz ve jinekolojik onkoloji polikliniklerinde hizmet verilmektedir.

Sağlıklı kadın sağlıklı toplumdur felsefesi ile Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı olarak halkımıza en son tıbbi gelişmeler ışığında daha iyi hizmet verebilmek için tüm personelimizle özveriyle çalışmaktayız.