İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN DOĞUM KLİNİĞİ

İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Türkiye’nin eski kliniklerinden birisi olup şu an 16 öğretim üyesi (13 profösör, 3 doçent) , 4 uzman başasistan, 8 yan dal uzmanlık öğrencisi  ve 12 asistan ile hizmet vermektedir. Kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı çatısı altında bulunan bilim dalları, perinatoloji, reprodüktif endokrinoloji ve infertilite , jinekolojik onkoloji, genel jinekoloji ve ürojinekoloji bilim dallarıdır ve bu bilim dallarının her biri anabilim dalı da dahil olmak üzere uluslararası  ilgili kurumlar tarafından akredite edilmiştir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı EBCOG, jinekolojik onkoloji  bilim dalı ESGO, perinatoloji bilim dalı EAPM; reprodüktif endokrinoloji  bilim dalı ESHRE ve ürojinekoloji bilim dalı EUGA tarafından akredite edilmişlerdir. Perinatoloji ve jinekolojik onkoloji bilim dallarında aynı zamanda yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ürojinekoloji  bilim dalı Türkiye’nin açılan ilkürojinekoloji bilim dalıdır .

AKADEMİK KADRO : Anabilim dalını başkanı Prof Dr Atıl Yüksel’dir. 

PERİNATOLOJİ BİLİM DALI :Bilim dalı başkanı Prof Dr Recep Has, öğretim üyeleri ; Prof Dr Atıl Yüksel, Prof Dr Lemi İbrahimoğlu, Prof Dr Alkan Yıldırım, Doç Dr İbrahim Kalelioğlu, yan dal uzmanlık öğrencileri;  Uzm Dr Tuğba Sivrikoz Uzm Dr Gürcan Türkyılmaz,  Uzm Dr Didar Kurt,  Uzm Dr Aylin Yılmaz

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BİLİM DALI: Bilim dalı başkanı Prof Dr Samet Topuz , öğretim üyeleri; Prof Dr Yavuz Salihoğlu, uzman başasistan Uzm Dr Hamdullah Sözen, yan dal uzmanlık öğrencileri; Uzm Dr Selim Avşar, Uzm Dr Yağmur Minareci, Uzm Dr Özgür Tozun ve Uzm Dr Engin Çelik,

 REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE BİLİM DALI: Bilim dalı  başkanı Prof Dr Cemil Akgül, öğretim üyeleri; Prof Dr Fecri Alem Sevilen, Prof Dr Bülent Ergun, Prof Dr Erkut Attar, Doç Dr Ercan Baştu, uzman başasistanlar Uzm Dr Özlem Dural, Uzm Dr Burçin Karamustafaoğlu Balcı, 

GENEL JİNEKOLOJİ BİLİM DALI: Bilim dalı başkanı Prof Dr Ahmet Büyükören, öğretim üyesi: Prof Dr Halil Saygılı

ÜROJİNEKOLOJİ BİLİM DALI: Bilim dalı başkanı Prof Dr Süleyman Engin Akhan, öğretim üyeleri Doç Dr Funda Güngör Uğurlucan, uzman başasistan Uzm Dr Cenk Yaşa

ASİSTANLAR

Ömer Demir, Hülya Eren Kandemir, Sultan Can , Tuğçe Tunç, Emircan Ertürk, Gamze Yılmaz, Zeynep Nesibe Işık, İnci Sema Taş, İpek Merve Evrüke, İrem Usta, Esra Orak, Türkane Gurbanova

KISA TARİHÇE

Kliniğimizin tarihçesi 1933 yılında Üniversite reformuyla birlikte Nazi Almanyası’ndan ayrılan üniversite hocalarından Prof Dr W Liebman klinik direktörlüğüne atanmasıyla başlar. Darülfünun kadrosundan Doç Dr Tevfik Remzi Kazancıgil ve Konya doğumevinde çalışan Dr Niyazi Müştak klinik direktör yardımcısı olarak atanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi başlangıçta fakülte klinikleri geçici olarak Vakıf Guraba, Haseki Cerrahpaşa, Şişli Bakırköy gibi çeşitli hastanelere dağıtılmış daha sonra Guraba ve Cerrahpaşa hastanelerine toplanmasına karar verilmiş. Daha modern şartlarda hizmet vermek amacıyla Prof W Liebman öncülüğünde Vakıf idaresine ait tütün deposu olarak kullanılan bir bölümde ikinci kadın doğum kliniği kurulmasına karar verilmiştir. Ancak Prof Dr Liebman’ın beklenmedik ölümüyle  1942. Klinik vekil direktörlüğüne Doç Dr Naşit Erez getirilmiştir. 1944 yılında kliniğe Doç Dr Ertuğrul Yenen öğretim üyesi olarak atanmıştır. 1944-1946 yılları arasında İngiltere’den Williams Charles Nixon Prof Dr Naşit Erez ile birlikte çalışmıştır.

1944 yılından günümüze kadar geçen sürede klinik akademik, personel, bina eğitim öğretim, hasta bakım ve tedavisi, bilimsel çalışmalar olmak üzere sürekli bir gelişim içerisine girmiştir. 1953 yılında Naşit Erez, Ertuğrul Yenen ve Kazım Arısan propödetik isimli bir öğrenci kitabı yayınlamışlardır.

1991 yılında Anabilim dalı bünyesinde, Jinekolojik Onkoloji, Jinekoloji, Reprodüktif Endokrinoloji ve Perinatoloji bilim dalları kurulmuştur.

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ TOPLANTILAR

Her araştırma görevlisinin ihtisasa başladığında danışman hocası belirlenir. Danışman öğretim üyesi gerek bilimsel çalışmalarda gerekse tez seçimi ve yürütülmesi başta olmak üzere o asistanın eğitimi ile yakından ilgilenir. Her çarşamba günü saat 08.30-10.00 arası  tüm kliniğin katıldığı genel toplantı yapılır. Bu toplantılarda bir öğretim üyesi kendi alanıyla ilgili sunu yapar, akabinde bir asistan konuyla ilgili bir makale sunar. Klinikte görülen ilginç olgular, komplikasyonlar tartışılır. Her ayın ilk çarşamba günü bir önceki ayın faaliyetleri her bir bilim dalı uzmanı tarafından ayrı ayrı sunulur. Bunun dışında perinatoloji bilim dalında salı ve perşembe günleri birisi asistanlara yönelik diğeri yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik sabah seminerleri yapılır.  Ayrıca riskli gebelikler bölümünde belli günlerde nöroloji, üroloji, genetik ve kardiyoloji konseyleri yapılır.  Onkoloji Bilim dalında her Çarşamba saat 12.30 da başlayan tümör konseyi yapılır. Bu konseye patoloji.  medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve nükleer tıp bölümünden öğretim üyeleri uzmanlar ve asistanlar katılır. Öncelikle klinikte opere olan onkoloji olguları konuşulur. Akabinde yeni hastaların veya takipte yeni problemi çıkan hastaların tedavi yaklaşımları belirlenir. Her hafta Çarşamba günü radyoloji konseyinde onkoloji ve jinekoloji hastalarının filmleri değerlendirilir. Her iki haftada bir Cuma günleri onkoloji bilim dalında seminerler yapılır. Reprodüktif endokrinoloji ve Jinekoloji bilim dalının haftada bir kez seminer ve makale sunumu toplantısı olmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU (2016 YILI)

GENEL JİNEKOLOJİ

Bakılan hasta sayısı 20399, yıllık operasyon sayısı 951, küçük müdahale 194, laparoskopik operasyonlar 251, histeroskopik operasyonlar 266 lokal anestezi ile septikte yapılan küçük müdahale sayısı  1392, 

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BİLİM DALI

Toplam görülen hasta sayısı 6538, tümör konseyinde değerlendirilen hasta sayısı 902, radyoloji konseyinde görülen hasta sayısı 568, yapılan kolposkopi sayısı 320. 2016 yılında toplam opere olan onkoloji olgu sayısı 220, bunların 84 ü over tuba,periton kanseri, 57’si endometrium kanseri, 5’i  uterin mezenkimal tümör, 30’u serviks kanseri, 12 si vulva kanseri,2 si vagina kanseri ve kalanı diğer nadir görülen jinekolojik tümörler . İkisi anterior , dördü total olmak üzere 6 egzentrasyon yapılmış.  2016 yılında jinekolojik onkoloji bilim dalı uluslarası katılımlı “Epitelial over kanserinde güncel tedaviler ve jinekolojik onkolojide tartışmalı konular” isimli ikinci çalıştayını gerçekleştirdi. 

PERİNATOLOJİ

Amniyosentez, 288, kordosentez 172, koryon villus biyopsisi 244, intrauterin transfüzyon 52, mesane ponksiyonu 8, lazer  kor ablazyonu 21, bipolar kord ablazyonu  1, radyofrekans  ablazyon 14, embryo redüksiyonu 14, riskli gebelik usg 6101, üroloji konseyi 337, nöroloji konseyi 507, kardiyoloji 447, perinatoloji 599, 11-14 usg 1201, fetosit 66, selektif fetosit 12, torakosentez 7, amniyoredüksiyon 3

Toplam antenatal poliklinikte görülen hasta sayısı 14567

Normal doğum 824, sezeryan doğum 1172, canlı doğum 1736, ölü doğum 343 toplam doğum 1997

REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ

Genel infertilite poliklinikte bakılan  hasta sayısı 8429, tüp bebek polikliniğinde bakılan hasta sayısı 2190 toplam IVF siklus sayısı 418, OPU yapılan hasta sayısı 318, ofis histeroskopi 299, diagnostik laparoskopi  165, operatif laparoskopi 35, diagnostik histerokopi 95, opereratif histeroskopi 55. IVF sertifikası için gelen 6 uzman doktor eğitime geldi.

ÜROJİNEKOLOJİ

Poliklinikte görülen hasta sayısı 4381, Fizik tedavi Seansı 2036, mesane eğitimi 174, FTR polikliniği 567, pet testi 267, ürodinamik çalışmalar 175, ürodinami dışı tetkik 93