TJOD  İstanbul Şubesi
Sayın meslektaşlarım; 2017-2018   toplantı   programlarına   15   Ekim   2017’de   başlıyoruz.      İlk   konumuz Postpartum     Kanamalar     ve     Malpraktis     olarak     planlandı.     İlk     oturum Postpartum     Kanamalar     ve    Yönetimi     olarak     düzenlendi.     Postpartum kanamaların    anne    mortalite    nedenleri    arasında    ilk    sıralarda    yer    aldığını biliyoruz.     Bu     kanamalarda     doğru     yönetiminin;     ilerde     karşılaşılabilecek hukuksal   sorunlardan   en   az   zararla   çıkmanın   ön   koşulu   olduğu   açıktır.      Bu konu   ile   uğraşan   hekimlerden   oluşan   bir   konuşmacı   grubu,   katkılarınız   ile konuyu ayrıntıları ile tartışacaktır. İkinci   oturum,   tüm   hekimlerin   öncelikli   sorunu   olan   Malpraktis ’tir.      Konu   bir panel    halinde    sunulacak    ve    5’er    dakikalık    sunumlar    sonrasında    olgular    üzerinden    tartışılacaktır.        Bu bölümde   de   konunun   bizzat   içinde   olan   hukukçular   ve   hekimler   görüş   ve   önerilerini   sunacaklardır.   Başka bir   deyişle   soru   cevap   ve   öneri   ağırlıklı   bir   oturum   planlanmıştır.   Bu   ilk   toplantıyı   hazırlayan   Dr.   Riza Madazlı ve  Dr. Veli Mihmanlı ’ya şimdiden sizler ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Sayın   meslektaşlarım   daha   önce   belirtildiği   gibi   bu   dönem   toplantılar,   İ stanbul   Hilton   Bosphorus’ da yapılacaktır.    Askeri    müzeden    ayrılmamızın    temel    nedeni    oranın    yenilenme    çalışmalarının    başlama olasılığının olmasıdır.  Bunun yanında Hilton toplantıları bizlere ilave bir maliyet oluşturmamaktadır. Burada     toplantıların     sizler     için     daha     rahat     olacağını     düşünüyoruz.     Ayrıca     bu     dönem     toplantı organizasyonlarında   bizlere   Figür   Turizm   Organizasyon   şirketi   yardımcı   olacaktır.         Buradaki   toplantıların tek   sorunu   otopark   maliyetidir.      Bunu   biraz   hafifletmek   için   otel   yönetimi   ile   görüşmeler   yapıldı   ve   otopark ücretinin   katılımcılar   için   25   Tl   de   sabitlenmesi   sağlandı.   Ayrıca   çok   yakın   mesafelerde   İspark   otoparkı vardır. Gelecek   toplantıların   konu   başlıkları   en   kısa   zamanda   web   de   yayınlanacaktır.      Geçen   dönem   olduğu   gibi toplantılarımıza   katılan   uzmanlık   öğrencilerinden   en   az   iki   kişi   tüm   masrafları   karşılanarak   Türk   TJOD kongresine   götürülecektir.      Her   bir   katılım   bir   kura   şansı   olarak   değerlendirileceğinden   katılımı   fazla   olan meslektaşlarımızın   şansı   belirgin   olarak   artacaktır.   K   atılımcı   uzmanlık   öğrencilerimiz   adlarını   sekreterimize kayıt ettirmelidirler.  Bu   dönem   sizlere   daha   fazla   derleme   yazı   ve   yayın   özetleri      sunulacaktır.      Bunların   ilk   gurubu   1-2   hafta içinde web de yayınlanacaktır. Bilgilerimizi    tazelemek,    yeni    gelişmeleri    öğrenmek,    öneri    ve    dileklerimizi    sunmak    için    hep    birlikte toplantılara katılalım. En derin saygılarımızla Prof. Dr. Fuat Demirkıran Tjod İstanbul Y.K. adına                                                                                 
TJODist     Bülteni
EKİM 2017
TJOD  İstanbul Şubesi
TJODist     Bülteni
TJOD  İstanbul Şubesi
TJODist     Bülteni