Olağan Genel Kurul Duyurusu:
TJOD İstanbul Avrupa olağan genel kurul toplantısı ilk oturumu 27 Mayıs 2018 çoğunluk sağlanmaz ise 10 Haziran 2018 de Taksim Hilton Bosphors otelde yapılacaktır.   Üye listemiz için tıklayınız.

19 Nisan 2015 - Anovulasyon, IUI ve IVF


Sunumlarını tıklayıp İndirebilirsiniz

19 Nisan 2015: HARBİYE ASKERİ MÜZE TOPLANTI SALONU

ANOVULASYON, IUI VE IVF
 

09.00 - 10.00 SABAH KAHVALTISI
10.00 - 10.10 AÇILIŞ:

OTURUM I:   OVULASYON İNDÜKSİYONU VE IUI
 
Oturum Başkanları:  Ali İsmet Tekirdağ, Umur Çolgar

 

10.10 - 10.30

Ovulasyon indüksiyonunda Letrozol/Klomifen ikilemi Ercan Baştu

10.30 - 10.50

Ovulasyon indüksiyonunda birinci basamak tedavilerin etkinliğini artıran yöntem ve adjuvanlar Kenan Sofuoğlu

10.50 - 11.10

Anovulatuvar hastada birinci basamak tedaviler başarısız olduğunda ne yapalım? İsmail Çepni
11.10 - 11.30 IUI basarısını nasıl artırabiliriz? Hasta seçimi, CC vs Gonadotropin, IUI zamanlaması, antagonistler ve luteal faz desteği Tansu Küçük
11.30 - 11.50 TARTIŞMA

11.50 - 12.10

KAHVE MOLASI

OTURUM II:   KONTROLLÜ OVARİAN STİMÜLASYON VE IVF

Oturum Başkanları: Teksen Çamlıbel, Kadir Savan

12.10 – 12.30

Kontrollü over stimülasyonunun bireyselleştirilmes Mustafa Bahçeci

12.30 – 12.50

Folikül matürasyonunun tetiklenmesi için GnRH agonistleri

Barış Ata

12.50 – 13.10

Başarısız implantasyonun üstesinden nasıl gelebiliriz? Bülent Urman
13.10 – 13.30 Hematolog gözüyle implantasyon ve trombofili bilmecesi Reyhan Küçükkaya
13.30 - 13.50 TARTIŞMA