Başkanımızdan

fuat demirkiranSayın Meslektaşlarım,
 
28.8.2016 tarihinde yapılan TJOD İstanbul Şubesi seçimi sonrası, ilk yönetim kurulu toplantısı 1.9.2016 tarihinde yapıldı.  Bu ilk toplantıda görev dağılımı yapılarak önümüzdeki dönem için çalışma programı tartışıldı.  Görev dağılımda Dr. Ahmet Gül ikinci başkanlık, Dr. Funda Güngör Uğurlucan sekreterlik ve Dr Veli Mihmanlı saymanlık görevlerini almışlardır.

Pazar Sabahı Toplantıları 16 Ekim tarihinde itibaren başlayacak ve toplantı mekânı önceki dönemlerde olduğu Askeri Müze olacaktır.   Ancak gerek görüldüğünde alternatif toplantı mekânları belirlenecektir.  Bu dönemde 2016-2017 yılları içinde 8 toplantı düzenlenmesi planlanmıştır.  Ayrıca zamanı ve konusu sonradan belirlenecek iki kurs düzenlenecektir.
Sitemizde bilimsel yayınlara ayrı bir önem verilecektir.  Yayınlanan uluslararası önemli çalışmalar özet halinde sitemizde sunulacak ve ülkemiz uzmanlarının derleme çalışmaları yayınlanacaktır.  Ayrıca tartışmalı konularda kısa uzman görüşleri sitemizde yer alacaktır.

Yönetim kurulumuzun temel amaçlarından biride meslektaşlarımıza bilimsel ve hukuki alanda danışmanlık hizmeti vermektir.  Bu amaçla bir grup oluşturuldu, bu grupta Dr. Recep Has ve Dr. Samet Topuz görev almışlardır.  Arkadaşlarımız ile temas kurulduğunda, mevcut sorun önce kendileri tarafından değerlendirilecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.  Gerek görüldüğünde yönetim kurulundan veya dışarıdan konunun uzmanlarından görüşler alınacaktır.  Meslektaşlarımızın ilgili arkadaşlar ile temas kurmaya tereddüt etmeyeceklerini umuyorum.

Başta Maternal Kanamalar olmak üzere Obstetrik Aciller biz kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin önemli sorunlarından biridir.  Bu konuda değişik eğitim hastanelerinde görev alan yönetim kurulu arkadaşlarımız ellerinden gelen yardımı yapacaklardır.  Bu tür sorunların donanımlı hastanelerde çözülebileceği açıktır.  Bu neden ile hastaların özellikle bilgilendirme yapılarak, erken dönemde ilgili merkezlere yönlendirilmesi sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır.

Uzmanlık öğrencisi sorunları ile ilgilenmek üzere Dr. Engin Oral görev almıştır.  Pazar Sabah Toplantıları sırasında önceden bildirildiğinde uzmanlık öğrencisi meslektaşlarımıza sorunlarını sunma imkânı sağlanacak ve önerileri dinlenecektir. 

Avrupa ve Asya yakası olarak ikiye bölünen İstanbul TJOD güç kayıp etmiştir.  Bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum.  Bu durumun ek kısa zamanda düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
TJOD İstanbul Medya Takip Ünitesi kurulacak ve medyada yer alan abartılı ve yanlış haberlere anında tepki gösterilecektir. 

Ben ve arkadaşlarım elimizden gelen tüm gayreti göstererek sorunlarınızı çözmeye çalışacağımızı ve iletişim kanalarımızın her zaman açık olacağını bildirmek isterim.  Sizleri pazar toplantılarına katılarak yapacağınız öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.  Önümüzdeki dönemde daha iyi ve sağlıklı bir yönetim için öneri ve katkılarınızı bizlere güç katacaktır.

Sevgi ve saygılarımla
Dr. Fuat Demirkıran

 
TJOD İstanbul Şubesi YK Görev Dağılımı
Başkan:  Dr. Fuat Demirkıran
II. Başkan:  Dr. Ahmet Gül
Genel Sekreter:  Dr. Funda Güngör Uğurlucan
Sayman:  Dr. Veli Mihmanlı
 
Üyeler: 
Dr. Recep Has
Dr. Rıza Madazlı
Dr. Engin Oral
Dr. Samet Topuz
Dr. Halil Aslan
Dr. Barış Ata
Dr. Gökhan Yıldırım