Gebelik ve Göz Yaşartıcı Gazlar

ÖZET: CS , CR , CN , PAVA ve biber spreyleri gibi Toplum Olayları Kontrol Ajanları (TOKA), güçlü ve hızlı bir şekilde duyu sistemini etkisiz hale getiren irritan ve lakrimatörlerdir. Göz, burun, ağız ve boğaz mukozasında 15-30 dakikada kendiliğinden geçen irritasyona yol açarlar. Nadirde olsa sistemik toksisite özellikle yüksek doz CN maruziyetinde gözlenmektedir. CS,CR ve CN gazları aerosol olarak dağılması için organik çözücülerle formüle edilirler. CS İngiltere Polisi tarafından sıklıkla kullanılan TOKA lardır. Bazı durumlarda PAVA da kullanılmaktadır.

Gebelikte CS gazına akut maruziyetin fetus üzerine etkileri konusunda preklinik ve insan verileri yeterli değildir ancak eldeki verilere göre ciddi bir etkileri bulunmadığı bilinmektedir. CR,CN veya biber gazları konusunda ise hiçbir veri yoktur.

TOKAlara maruziyet sonrası lakrimatör etkileri dışında , sistemik yan etkiler genellikle beklenmez ancak astım veya kardiovasküler hastalık öyküsü olduğu bilinen gebeler risk altında olup, tedavi gerekirse aynı gebe olmayan hastalar gibi tedavi edilmelidirler.

Gebeliğin herhangi bir haftasında kazara TOKA lara maruziyet, gebelik terminasyonu ya da ek fetal monitörizasyon gerektirmez. Ancak vakalarda bulunan ek risk faktörleri gebeliğin gidişatını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumlarda klinisyenlerin vaka spesifik risk değerlendirmelerinin öneminin farkında olmaları gerekir. Maternal Hipoksi veya sistemik toksisite olması durumunda ek fetal monitörizasyon düşünülmelidir. Her türlü temasta yine de UKTIS le durumu değerlendirmek gerekmektedir.

Gebe iseniz ve maruziyet söz konusu ise sizin adınıza gerekli müracaatı yapabilecek ,sizi takip eden hekiminizle görüşün. Eğer göz yaşartıcı gaz ile temas eden bir gebe hastanız var ise vaka spesifik risk değerlendirmesi için UKTIS e 0844 892 0909 nolu telefondan ulaşıp teratoloji uzmanı ile görüşmeniz tavsiye edilir. TOKA ile temas etmiş gebe hastayı bildirmek isterseniz bağlantıya tıklayıp http://www.uktis.org/ formu indirebilirsiniz.

Çeviri: Dr Serkan Özkul

UKTIS 2012 www.uktis.org / www.toxbase.org